jotudni ikon

NYOMDAI SZAKSZÓTÁR

Laikusként nem egyszerű eligazodni a szakemberek által használt kifejezéseken,
ezért az alábbi gyűjteménnyel igyekszünk egy kis segítséget nyújtani a nyomdai szakszavak világában.

Alak
A kiadvány lehet álló vagy fekvő formátum.

Álló formátum
Álló téglalap alakú, a hosszabb oldalán kötött kiadvány.

Beakasztás
A könyvtest (belívek) beragasztása a táblába (keménytábla esetén) vagy a fedélbe (puhatábla esetén).

Behúzott melléklet
A kiadványba be nem kötött melléklet. Ilyenek például a színes magazinokba betett lapok.

Bekötés
A kiadványba a belívtől eltérő minőségű ívek bekötése különböző formában, különböző helyekre lehetséges, amely az előállítási költségeket is módo- síthatja.

Belív
A könyv jelentős részét alkotó kötészetileg összetartozó egység.

Biegelés
Hajtások jelző nyomása, amellyel a kiadvány (például könyvborító) jobb nyithatóságát, vagy (például prospektus, dosszié) könnyebb záródását bizto- sítják.

Brosúra
Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött kiadvány; más néven: füzet.

Címnegyed
A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második az üres oldal, a harmadik a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.

Címoldal
A könyv harmadik oldala, a címet, a szerzőt és a kiadót vagy emblémáját (ha van) tünteti fel.

Előzék
Keménytáblás könyveknél a könyvtestet a táblához rögzítő - a belíveknél magasabb grammsúlyú (rendszerint 120-150 grammos) papírból készülő, általában nyomatlan – lappár.

Élmetszés
A körbevágott könyvtest oldalait vagy a vágásban, vagy a lábban, vagy a fejben vagy akár mindhárom oldalon színezik.

Fedél
Puhafedelű (más néven kartonált) könyvek - 180-300 közötti grammos kartonból készülő, többnyire nyomott és felületkezelt – borítója.

Fekvő formátum
Fekvő téglalap alakú, a rövidebb oldalán kötött kiadvány.

Felületkezelés
Fóliázás, lakkozás: meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban léte- zik.

Fémfóliázás
A kiadvány fedelének egyes elemeit (például: szerző nevét, a mű címét vagy egy emblémát) élénk színű fémfóliával préselik be a fedélbe.

Fóliázás, lakkozás
Felületkezelési, felületnemesítési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyag szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.

Forma-lakkozás, -fóliázás
Felületkezelés az oldalnak csak egyes, meghatározott részein.

Fül
A védőborító, illetve a kartonfedél behajtott része. Fotó, életrajz, tartalmi összefoglaló, ár, vonalkód, stb. kerülhet rá.

Füzet
Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött kiadvány; más néven: brosúra.

Gerinc
A kiadvány ragasztott oldala. Könyv esetén a szerző nevét, a címét, a kötetszámot és a kiadó emblémáját szokás feltüntetni rajta. Folyóirat esetén általában a cím, évfolyam, megjelenési szám kerül rá.

Gömbölyített gerinc
Keménytáblás könyvek gerince lehet egyenes vagy gömbölyített. 160 oldalnál kisebb terjedelmű könyv esetén a gömbölyítés nem igazán érvényesül.

Göngyölt hajtás
A bekötött melléklet kétszer vagy többször a kötés felé hajtott.

Grammsúly
A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok vastagságukhoz mérten könnyebbek.

Hajtás
Egyszeri hajtás - 4 oldalra - meghajtott ív.

Hajtogatás
A kinyomott íveket a kiadvány végső méretére kell hajtogatni.

Irkafűzés
A kiadvány gerincén elhelyezett két vagy több kapocs, amely a kiadvány összefogását szolgálja. Minimálisan 8 oldalas, legfeljebb - a papír vastagsá- gától függően - 80-112 oldalas munkáknál alkalmazható.

Kapitális
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a sapkát eltakaró keskeny szalag; oromszegő.

Kartonált könyv
Puhafedelű könyv, borítója kartonból készül.

Kasírozás
Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürkelemezre, műanyagra, fára, stb. való felragasztása.

Keménytáblás könyv
Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 - 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy bőrborítással.

Kereszthajtás
A kétszer (egymáshoz képest keresztben) meghajtott ív, amely 8 oldalas terméket eredményez.

Két hosszanti (paralel) hajtás
A papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

Kifutó
A papír széleit (a vágott méretet) elérő kép vagy tónus.

Kilövés
A kiadvány oldalainak elhelyezése az íven. A végleges formátumra való hajtogatásnál, az oldalak megfelelő sorrendben követik egymást.

Könyvjelző
A könyv körülvágott méreténél valamivel alacsonyabb és jelentősen keskenyebb, 120-180 grammsúly közötti, egy vagy több színnel nyomott papír. A könyv rövid ismertetését vagy reklámot szoktak elhelyezni rajta a kiadók.

Könyvjelzőszalag
A sapka és az oromszegő közé ragasztott szalag. Színe többnyire megegyezek az oromszegő színével.

Kötészet
Nyomdai műveletcsoport. Főbb típusai: cérnafűzés, irkafűzés (gerincragasztás), táblakészítés, ragasztókötés, normál és dupla spirálozás, stb.

Kötészeti lemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású. Vas- tagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Lakkozás
Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.

Leporellóhajtás
Olyan párhuzamos hajtások, amelyek párosával kerülnek egy lap azonos oldalára.

Műnyomó papír
Krétázott, simított papír - főleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes.

Nyers méret
A nyomásnál használatos, vágatlan papírméret. Ezt körülvágva kapjuk a kiadvány végleges (vágott) méretét.

Ofszet papír
Mázolt bevonat nélküli papír, elsősorban szöveges kiadványok nyomtatására.

Oltárhajtás
Kétszer (dupla ajtószerűen) szembehajtott papírív.

Oromszegő
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a sapkát eltakaró keskeny szalag.

Papírfajta
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelő papír, például: ofszet, műnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

Papírméret
A papír méretét mm-ben adják meg, szélesség x magasság formában.

Papírnév
Az egyes papírok - gyártók által adott - fantázianeve.

Papírtípus
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelő papír, például: ofszet, műnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

Paralel hajtás
Az papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

Páratlan oldal
Páratlan számozású, a nyitott termékben jobbra elhelyezkedő oldal.

Párnázás
Kötészeti eljárás, reprezentatív kiadványok (elsősorban agendák) tábláinál használatos.

Páros oldal
Páros számozású, a nyitott termékben balra elhelyezkedő oldal.

Példányszám
A kiadvány egyszerre megrendelt példányainak száma.

Perforálás
A papír előírt helyén szaggatott késsel való beütése a le, ki vagy széttéphetőségének elősegítésére.

Precíziós beragasztás
A kiadvány egy meghatározott, pontosan kijelölt helyére történő beragasztás.

Ragasztókötés
Puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás.

Ragasztott melléklet
A kötött könyveknél meghatározott helyre (ívek vagy lapok közé) ragasztott egy lapos vagy egy ívegységnyi melléklet.

Riccelés
Öntapadó címke olyan körülvágása, amely a címke hordozóját nem éri el. Ricceléssel érhető el, hogy a címkék a hordozó papírról egyenként leszedhe- tők legyenek.

Saját borító
A belívekkel azonos papírból készülő borító. Irkafűzött vagy gerincragasztott periodikák, füzetek esetén használatos.

Sapkázás
Keménytáblás könyveknél a szálfelsütéssel összefogott könyvtest gerincére ragasztott papír.

SC papír
Fatartalmú mázolt papír, döntően magazinok nyomtatásához, ehhez illeszkedő (alacsony) grammatúrával.

Speciális méret
Bármely, a szabványtól különböző méret.

Spirálkötés/spirálozás
Kiadvány kötését kiváltó egyszerű és gyors eljárás, mely kis, kézi berendezéssel is elvégezhető. Lehet egyszeres vagy dupla, különféle anyagú (műanyag vagy fém), különféle színű és átmérőjű (a kiadvány vastagságához illeszkedően).

Stancolás
Egyedileg készített késformával a nyomatot a kívánt formára vághatják, illetve kívánt részek belőle kivághatók.

Szálfelsütés
Keménytáblás könyveknél minden esetben, puhatáblánál igényesebb kiadványoknál alkalmazott kötészeti könyvtest-képzési eljárás.

Szálirány
A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál- vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is befolyásolja. Lehet hossz és keresztszál- irány.

Szürkelemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású. Vas- tagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Tábla
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású. Vas- tagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Táblaborító
Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír, vászon, műbőr, stb.

Terjedelem
A kiadvány összes számozott oldalának mennyisége.

Vágójel
A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét.

Vágott méret
A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése.

Vasalt sarok
Különleges kötészeti megoldás. Reprezentatív naptáraknál alkalmazzák.

Védőborító / envelop
A kötött könyvtestet borítja, 5-10 cm-rel ráhajolva a két könyvtáblára. Általában nyomott, felületkezelt, 120 és 180 g közötti grammsúlyú műnyomó vagy pausz papír, ritkábban celofán.

Volumenizált papír
Papírgyári eljárással könnyített (laza rostszerkezetű) papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál.

Zsugorfóliázás
A nyomdai késztermék egységkötegeinek fóliába való csomagolása.

Sió Print Bt.© 2020 . Minden Jog Fenntartva